Wijkcompostering


Compostering op wijkniveau van de groente- en fruit-fractie in het restafval van huishoudens is een betaalbare oplossing.

Over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Jos Verheul en Erik Verhallen. De compostbakkers zijn al actief bezig met composteren op wijk niveau. In 2017 is de campagne Verspil geen schil gelanceerd.

Compostbak en mestvork 400-533

Burgers beginnen compostering op te pakken in lokale initiatieven rond stadslandbouw.  Gemeentes onderzoeken nieuwe perspectieven voor organisch restafval (ook in hoogbouw). Klassieke verwerkers zoals gemeentelijke afval verwerkingsbedrijven verdiepen zich in de mogelijkheden om met andere partijen de afvalverwerking aan te pakken.
Intussen wordt de noodzaak van onderliggende problemen zoals:

  • ontoelaatbare en overbodige druk op milieu en klimaat
  • verschraling van de bodem
  • hoge verbrandingskosten

met de dag meer voelbaar. Ook groeit de behoefte aan werkelijke, werk- en betaalbare oplossingen.

Wijkcompostering een betaalbare oplossing

Wijkcompostering is een reële kandidaat voor een werkelijke, werkbare en betaalbare oplossing. Zoals rond nieuw ontworpen containers, of een lokaal GFT-inleverpunt. Het is tijd om het traject daadwerkelijk te starten, met een doorlooptijd van tenminste 2 jaar.

Pilotproject

In de loop van 2014 heeft een consortium van vier partijen de haalbaarheid onderzocht van een pilottraject rond compostering op wijkniveau van de groente- en fruit-fractie in het restafval van huishoudens.

Deze pilot heeft een serie documenten opgeleverd die veel belangrijke aspecten van het concept voor 'wijkcomposteren' belichten - (milieu)technisch, juridisch, sociaal, financieel.

Kansrijke locaties

Een aantal geïnteresseerde actoren en kansrijke locaties zijn nu in beeld. In de loop van het onderzoek bleek de belangstelling voor het principe van een dergelijk experiment op meerdere plekken en situaties in het land overduidelijk aanwezig.