Hoe kunnen we bewust bodemgebruik stimuleren?


Op 5 oktober 2015 had het Initiatief Bewust Bodemgebruik samen met Nudge een burgerconsultatie.

Doel was inzicht krijgen in bodemonderwerpen die burgers aanspreken om volgend jaar een campagne te starten.

De vraag waar het Initiatief bewust Bodemgebruik graag antwoord op zou willen krijgen was: Hoe kunnen we bewust bodemgebruik stimuleren?

nudge-handen-bodem

In molen de Ster in Utrecht gingen 25 mensen aan tafel en bespraken welke bodemonderwerpen hen energie geven om daadwerkelijk iets mee te willen doen. Aan de orde kwamen groen in de omgeving, biomassa, water, bodemkwaliteit en voedsel en GFT.

Experts leidden de onderwerpen in en daarna kon iedereen in een aparte ronde reageren waarbij onderwerpen werden geïdentificeerd, negatieve gevoelens werden geuit, wensbeelden werden gewisseld en de beste ideeën werden aangewezen.

nudge voedsel en GFT 400-300

Rode lijn is om onderwerpen te kiezen die dichtbij staan, bij de uitwerking van een idee te zorgen voor goede voorlichting en ondersteuning te zoeken naar een manier van beloning. Dus niet alleen een idee aan te leveren maar ook begeleiden.

Nu verder met het uitwerken van de oogst, en hoe we verder gaan met composteren in de wijk, groencoaches en de wijktuinman, stenen eruit en groen erin of voor vergroenen van schoolpleinen. Nog andere suggesties? Laat het weten op bewustbodemgebruik.nl.