Het Voedselrandbos van Taco Blom


Het verslag van de excursie op ' Samenland'

Voedselbos samenland

Zaterdag 7 mei organiseerde ‘Van Akker naar Bos een excursie naar Het voedselrandbos van Taco Blom in België.

Om met de deur in huis te vallen: je kan je afvragen waar deze excursie over ging; over de bodem, over biodiversiteit, over voedsel, over omgaan met water, over landbouw of over natuur? Het bijzondere van dit concept van ‘voedsel verbouwen’ is dat het over al die onderwerpen gaat. Het is een low input – high output systeem gebaseerd op de ecosystemen die je aan de randen van bossen en wouden kan waarnemen.

Samenland

De grootste input op ‘Samenland’ is arbeid en een klein trekkertje. Die arbeid is overigens de arbeid van Taco en zijn partner. Taco staat op het standpunt dat het zonder vrijwilligers moet kunnen. En als je iemand nodig hebt, dat die dan gewoon betaald moet kunnen worden. De overige input bestaat uit compost voor enkele kleinere delen van het terrein (Taco gebruikt ook geen dierlijke mest hoewel daar geen echt embargo op zit) voor de teelt van éénjarigen (voornamelijk groenten) en dan alleen daar waar voor verbetering van de bodem moet worden gezorgd. Omdat de voorgangers intensief korrelmais hadden geteeld is er voorlopig een ruime hoeveelheid macronutriënten aanwezig.

125 mensen per ha voeden

Op termijn wil Taco naar maximaal 30% éénjarigen en de rest uit vaste gewassen: bomen, struiken, vaste planten. Dat is het minste werk en geeft uitstekende opbrengsten. Volgens de schattingen van Taco zelf moet het mogelijk zijn om het jaar rond 125 mensen per ha te voeden (exclusief zuivel en vlees uiteraard). Daarnaast denkt hij dat het mogelijk is dat je per ha één persoon betaald aan het werk kan hebben.

Dat is een sterk lonkend perspectief dat om bredere toepassing vraagt. Het is overduidelijk dat het concept van een zogenaamd voedselrandbos met beperkte teelt van groenten op alle in het begin genoemde punten rendeert. Ook financieel.

Boerenbedrijf Samenland is gevestigd op 4,2ha.

Meer weten over Taco Blom? Lees het interview met Taco op de website van Akker naar bos.