Voedselbos in Rijnvliet


Dit stedelijk voedselbos (Urban Food Forest) vormt een integraal onderdeel van de nieuwe stadswijk Rijnvliet

Het integreren van voedselbosprincipes in de openbare ruimte van een woonwijk is een vernieuwende aanleg van groen. Beplanting voor een voedselbos bestaat veelal niet uit regulier in openbare ruimte toegepaste soorten. De wat meer bijzondere soorten hoeven niet duurder te zijn dan regulier openbaar groen.

Buurtbewoners beheren het voedselbos

Bewoners, hun kinderen en ook andere belangstellenden zullen het groen helpen beheren, kennismaken met een natuurlijke biotoop en uiteraard ook genieten van al het goeds dat het voedselbos in Rijnvliet zal bieden. De gemeente Utrecht stimuleert het gezamenlijk beheer van het openbaar groen. In Rijnvliet wordt onderzocht hoe een community de basis kan vormen voor langjarig beheer door de bewoners. Plan Eetbare woonwijk Rijnvliet.

Green Deal Voedselbossen

Bovenstaande ontwikkeling sluit aan bij de in oprichting zijnde Green Deal Voedselbossen. Het Initiatief Bewust Bodemgebruik is daarbij betrokken. Deugdelijk ontworpen en aangelegde voedselbossen combineren de hoge niveaus van biodiversiteit en productiviteit, die we afzonderlijk zijn gaan associëren met respectievelijk natuur en landbouw. Ook leveren zij als integrale, levende systemen een serie ecosysteemdiensten die uitermate actueel zijn. Bovendien bieden zij expliciete handvaten voor het ontwikkelen van regionale economische activiteiten en sociaal-culturele meerwaarde.

Gemeenten kunnen meedoen met Green Deal

De Green Deal Voedselbossen richt zich op de ontwikkeling van randvoorwaarden en infrastructuur waarmee de ambitie van areaaluitbreiding handen en voeten kan krijgen. Het streven is om de Green Deal Voedselbossen in 2017 te ondertekenen. Gemeenten worden expliciet opgeroepen zich te melden om mee te ondertekenen. Zo kunnen zij zich inspannen om voedselbossen op te nemen in hun bestemmingsplannen of bv invulling te geven aan hun bomencompensatie-opgave door het realiseren van voedselbossen. Contact over Green Deal Voedselbossen:  erik.verhallen@bewustbodemgebruik.nl