Twentse regio van start met de ondergrond


Op 28 juni 2017 zijn de Twentse gemeenten van start gegaan met hun zoektocht naar de mogelijkheden en kwetsbaarheden van de bodem. Dat is een relevante vraag, want de bodem levert voedsel, drinkwater, energie en grondstoffen. De 14 gemeentebesturen willen, samen met alle geïnteresseerden uit de regio, toewerken naar duurzame benutting van de bovengrondse en ondergrondse ruimte. Zij willen bouwen aan een regionaal netwerk, waarin stakeholders, kennisinstellingen en geïnteresseerden met elkaar in gesprek gaan over bodem en ondergrond in een maatschappelijke context.

Deze gesprekken en inzichten zijn materiaal voor de aanstaande Omgevingsvisies van de 14 gemeenten. Twee ambassadeurs van het Initiatief Bewust Bodemgebruik hebben een prominente rol gespeeld tijdens het openingssymposium van 28 juni zonder daarbij de echte hoofdrolspelers, de mensen en organisaties uit Twente, voor de voeten te lopen.

Tijdens het symposium stelde dagvoorzitter en bodemambassadeur Felix Rottenberg vast dat de 120 bezoekers een mooie Twentse mengelmoes vormden. Bestuurders en inwoners, bedrijven en ambtenaren, belangenorganisaties en actiecomités namen de moeite om naar het symposium in het gebouw van de Hogeschool Saxion te komen. Ze kregen een mooi en interactief programma voorgeschoteld. De wethouders trapten af met een gezamenlijk betoog waarom we samen moeten optrekken. Hoogleraar (en bodemambassadeur) Rien Herber zorgde voor een kennismaking met de ondergrond en afwegingen over het gebruik.

Daarna leidde de discussie aan de hand van stellingen met het publiek, en een daarop volgend ronde tafel gesprek met verschillende bodemgebruikers, tot een enerverend geheel. Ferenc van Damme (participatie-expert provincie Overijssel) en Geert Roovers (Lector Hogeschool Saxion) kregen de zaal aan de praat over bodem, wat leidde tot verrassende en boeiende verbindingen tussen belangen en mensen.

Het symposium eindigde met Twent, wetenschapsfilosoof en Denker des Vaderlands René ten Bos, die het publiek voorhield hoe feiten niet altijd feiten zijn en hoe belangrijk het is om samen op te trekken in het leren kennen van de bodem.

Tot begin 2018 organiseert Twente verdiepende sessies, excursies en andere activiteiten om met elkaar te leren van de ondergrond. Op een tweede symposium in januari 2018 leidt tot de presentatie van het eindproduct.