Twenst bodemcafe


'Onder Twente' opende op donderdag 2 november 2017 voor de allereerste keer de deuren van het Twents Bodem Café. Speciaal voor deze eerste editie werd samengewerkt met Soils2Meet van het landelijke initiatief Bewust Bodemgebruik. Deze bijeenkomst stond vooral in het teken van het creëren van ontmoetingen waardoor nieuwe inspiratie en verbindingen ontstaan, en ideeën en ambities een vlucht kunnen nemen. Het event vond plaats bij het karakteristieke Stadslab Indië in Almelo.

Het is weliswaar onzichtbaar, maar ondergronds is het een drukte van belang in

foto1

Twente: funderingen, tunnels, leidingen, boringen, zoutwinning, waterwinning, nuttige bodembeestjes en bodemenergie. Deze ondergrond biedt volgens de gemeenten kansen bij de realisering van Twentse ambities op het gebied van groen, voedsel, water, energie, wonen, ondernemerschap en klimaatbestendigheid. Ook bij verduurzaming speelt de ondergrond een steeds belangrijker rol, bijvoorbeeld voor de winning van aardwarmte, de opslag van stoffen en de winning van drinkwater.

Met het toenemen van de ondergrondse drukte in de afgelopen decennia, is tegelijkertijd het eigenaarschap hiervan ook complexer geworden. In Onder Twente trekken de Twentse gemeenten samen op als het gaat over de ondergrond en bodem. Zo krijgen ze samen meer kennis over en grip op activiteiten in de ondergrond. “De bodem is letterlijk en figuurlijk de grond onder onze voeten en onder ons bestaan: we leven erop en we leven ervan. Goede keuzes maken voor de toekomst waarbij een gezonde balans blijft bestaan is belangrijk voor Twente en zijn inwoners”, laat de organisatie weten.

Samen met belangstellenden werd 2 november 2017 gesproken over de kansen en risico's van het gebruik van de ondergrond in Twente (verslag (pdf, 404 kB)).