TerrAgenda 2020-2030, Vitale Bodems in heel Nederland in 2030


Geef de bodem een stem!

Het streven? Vitale bodems in alle gebieden van Nederland, in 2030.

Dit was de oproep voor de eerste stap naar een gedragen maatschappelijke bodemagenda. Op 29 juni kwamen 60 experts uit de wetenschap, het bedrijfsleven, de overheid en maatschappelijke organisaties online bijeen om te praten wat er nodig is om vitale bodems te realiseren.

TerrAgenda 2020-2030

Op 29 juni organiseerde het Initiatief Bewust Bodemgebruik samen met Rijkswaterstaat, Het Groene Brein en Waardewoord, een online bijeenkomst om input op te halen voor een maatschappelijke bodemagenda, de TerrAgenda 2020-2030. Tijdens het Festival FollowUP op 25 november, wordt deze agenda gepresenteerd. Het maatschappelijk veld wil met deze agenda en activiteiten bijdragen aan de bestuurlijke afspraken die in ontwikkeling zijn.

sfeerfoto TA 29 juni

Landdegradatie neutraal

Onze bodems hebben we hard nodig voor onze maatschappelijke opgaven, hoe zetten we ze duurzaam in? Er is gesproken hoe te komen tot herstel en een balans in gebruik en beheer. Goede voorbeelden, de rol van kennis: meten is weten is dan het adagio. Maar ook nieuwe verdienmodellen horen hierbij en het delen van verantwoordelijkheden.

Geef de Bodem een Stem!

Hoe kan je de bodem een stem geven bij ruimtelijke ontwikkelingen of activiteiten in de bodem. Geef je rechten aan de natuur of zoek je het in bewustwording, goede voorbeelden en visualisatie door de kunsten? Wat is de rol van identiteit, schrijf je vast een motie voor het nieuwe kabinet of ga je in gesprek met andere sectoren? Zo makkelijk is dat niet, maar wel nodig. Zonder stem blijkt, zijn de grenzen van het natuurlijk systeem snel overschreden.

Uitwerking in gebieden

In gebieden, in het landelijk gebied maar ook juist ook in de stad, zijn de grenzen al bereikt en willen we veel. Hoe kunnen we daar het systeem optimaal inzetten? Integraliteit en een holistische benadering zijn sleutelwoorden, maar wat betekenen die in de praktijk? De stadsbodemmeester, een systeem B voor de landbouw en uitgaan van mens, land, waarde? Wie werken samen en wat zijn de keuzes die we kunnen maken. Er zijn veel mooie voorbeelden, wie helpt mee om deze verder te brengen en wat is daarvoor nog nodig?

Lees het sfeerverslag van 29 juni en het concept Manifest TerrAgenda (pdf, 461 kB).

Wil je ook meedoen? Heb je goede voorbeelden die je wilt delen of sterke ideeën die we niet over het hoofd mogen zien? Laat het weten via het mailadres: Terragenda@rws. (Rijkswaterstaat)nl.