Natte teelt


Natte teelten zoals lisdodde, cranberry, veenmos en azolla kunnen helpen om bodemdaling in het veenweidegebied te reduceren en kunnen bijdragen aan een duurzame landbouw in het veenweidegebied. Maar wat weten we er eigenlijk al van? Hoe ziet de teelt eruit? Hoe ziet de markt eruit? Hoe gieten we dat in een verdienmodel en wat betekent het voor de toekomst van het veenweidegebied? Veenweiden informatiecentrum (VIC) informeert hierover.

Deze gewassen bieden voldoende perspectief om een nieuwe stap te maken naar een ‘volhoudbare’ landbouw, zowel economisch als ecologisch.

Bovendien helpen natte teelten bij het oplossen van het CO2- en bodemdalingsvraagstuk en dragen zij bij aan waterkwaliteit en biodiversiteit.

Natuurlijk Kapitaal

Naast productie van schoon water, voedsel en biomassa, zijn er ook  regulerende en culturele ecosysteemdiensten van veenlandschappen zoals natuurlijk erfgoed.

Het Veldcongres

Op 30 september 2016 vond het 1e Veldcongres ‘Natte teelten in het veengebied’ plaats, georganiseerd door het VIC Zegveld, de STOWA, de Radboud Universiteit, het programmabureau Utrecht-West en het Louis Bolk Instituut. Lees het verslag (pdf, 1.2 MB)

Ruim 100 deelnemers vanuit uiteenlopende achtergronden waren in het veenweidegebied bijeen om van gedachten te wisselen hoe ‘natte teelten’ kunnen helpen om onder andere bodemdaling  te reduceren.

Veenweiden economisch belangrijk gebied

Hans Haring (wethouder Gemeente Woerden) benoemde de veenweiden als een economisch belangrijk gebied, dat de regio veel werkgelegenheid biedt en wil dit voor de toekomst behouden. Gezamenlijk onderschreven de panelleden het belang van denken in termen van kansen en het ontwikkelen van een gezamenlijke agenda (en kennisprogramma) om natte teelten in het veengebied definitief te introduceren.

Dit veldcongres was de eerste in een reeks van drie. Wilt u op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen op dit thema en/of de volgende veldcongressen? Abonneer u dan op de nieuwsbrieven van het VIC en/of de STOWA via www.veenweiden.nl/aanmelden-nieuwsbrief  en/of www.stowa.nl