Kinderboerderijen


Kinderboerderijen worden jaarlijks meer dan 30 miljoen keer bezocht. Kinderboerderijen bieden ruimte voor het opvangen van regenwater. Dit gebeurt via grasvelden, waar het hemelwater direct de bodem in kan lopen of het afkoppelen van regenpijpen naar drinkbakken voor dieren. Verkoelende elementen zoals bomen en gevel begroeiing bieden bescherming tegen direct zonlicht. En beschermen zo mens en dier tegen hitte.

klimaatverandering ondervangen

Mensen kunnen zelf een rol spelen om de gevolgen van klimaatverandering te ondervangen.Verkoelende elementen zoals bomen en gevel begroeiing bieden bescherming tegen direct zonlicht. En beschermen zo mens en dier tegen hitte.
Daarmee dragen zij zelf bij om hun omgeving leefbaar te houden in periodes van hitte en hevige regenval. Op de kinderboerderij kunnen hiervan voorbeelden zichtbaar worden gemaakt. Zoals:

  • het afkoppelen van hemelwater en het gebruiken van een regenton voor begieten tuin en balkonbakken
  • onafgedekte bodem zoals grasveldjes en heggen voor meer biodiversiteit
  • het aanbrengen van gevel begroeiing en planten van een boom voor verkoeling.

‘Alle kinderboerderijen en hun bezoekers klimaatbestendig en waterbewust'

In opdracht van de Watercoalitie (ministerie van Infrastructuur & Milieu) en het kennisprogramma DuurzaamDoor (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) maakte Gemeenten voor Duurzame ontwikkeling (GDO) een handreiking ‘Alle kinderboerderijen en hun bezoekers klimaatbestendig en waterbewust' voor alle kinderboerderijen in Nederland.

Kinderboerderijen zijn de ideale plek voor gemeenten om veel mensen te bereiken.
Kinderboerderijen hebben verbindingen met scholen, bedrijven en overheden. Zij vormen daarmee een ideale plek om goed water- en bodembeheer onder de aandacht te brengen. Waar op een laagdrempelige manier zogenaamde technische onderwerpen ter informatie en inspiratie kunnen worden getoond.