Jaar van de Ruimte on tour #3


Bodem en ondergrond en het duurzaam benutten en beheren van het natuurlijk kapitaal, moeten niet worden vergeten bij het aanleveren van onderwerpen voor de Nationale Omgevingsvisie.

graan van uit bodem-546310_640 400-300

Onder het motto ‘Wie maakt Nederland?’ wordt dit jaar ‘het Jaar van de Ruimt’ een dialoog georganiseerd over de ruimtelijke toekomst van Nederland. Er wordt toegewerkt naar een manifest en het aanleveren van onderwerpen voor de Nationale Omgevingsvisie. De onderwerpen bodem en ondergrond en het duurzaam benutten en beheren van het natuurlijk kapitaal, moeten in elk geval niet worden vergeten.

Bodem in manifest!

Het zou geweldig zijn om bodem in dit manifest te krijgen.
Het is mogelijk om een (bodem)inbreng te leveren via de ontmoetingen die worden geregeld via Jaar van de Ruimte on tour. De eerstvolgende is op 17 september in Helmond en heeft het thema voedsel, de volgende bijeenkomst is op 12 november in Dordrecht en heeft het thema water.

Aanmelden Jaar van de Ruimte on tour 3#

Op zoek naar vernieuwende praktijken

Doel van deze tour is om met elkaar in gesprek te gaan over de opgaven en de perspectieven richting 2040 dat moet leiden tot een manifest. Daarbij gaan we ook: de plekken waar nu op innovatieve wijze wordt gewerkt aan het Nederland van 2040. De toekomst is niet ver weg, daar wordt nu aan gewerkt.

De toekomst van de voedselvoorziening

17 september staat in Helmond een van de urgente opgaven centraal waar in Oost-Brabant veel aandacht voor is: de toekomst van de voedselvoorziening. We zien een beweging richting integraal voedselbeleid. Hierin komt veel samen: landbouw, volksgezondheid, voedselzekerheid, bewustzijn, ecologie en bodemvruchtbaarheid. Hoe ziet dat er ruimtelijk uit in de verschillende regio’s binnen én buiten Nederland? Produceren we in de toekomst nog (veel) voedsel in Nederland of is ons land bovenal een kennislab? Hoe kunnen de ‘brains’ uit het naastgelegen Brainport hier worden ingezet? En kunnen en willen we met ruimtelijk beleid verduurzaming in de voedselketen stimuleren? Deze vragen en meer komen op 17 september aan de orde in de cacaofabriek in Helmond.

Opgave Ruimte voor voedsel

Voedsel is een van de onderwerpen waar we allemaal dagelijks mee in aanraking komen. De gesprekken in het Jaar van de Ruimte gaan over de ruimtelijke opgaven om voedsel op een sociale, ecologische en economisch duurzame manier te produceren. Grondgebonden, gebouw gebonden en stedelijk georiënteerde productie hebben daarin een verschillende opgave. Hoe ziet deze verduurzaming eruit? En wat betekent verduurzaming van de voedselketen voor toelevering, groei en oogst, verwerking en verpakking, logistiek, vermarkting, consumptie, afval management en R&D in de verschillende regio’s binnen én buiten Nederland?

Laat van uw horen

Doe actief mee via het Jaar van de Ruimte on tour. Onder het motto ‘Wie maakt Nederland?’ op 17 september in Helmond. En lever met je bodem hart een onderwerp aan voor de Nationale Omgevingsvisie. Aanmelden voor de bijeenkomst op 17 september.