Internationaal


Samenwerking met de Vlamingen voor het jaar van de Bodem

vlaanderen Soil-Living-Environment_300-400 Adv_A4_ENG

Het Initiatief Bewust Bodemgebruik is vooral actief in Nederland. Daarnaast zijn er internationale activiteiten, deels gelieerd aan activiteiten van Bodem+. Daarbij is de constatering dat in buurlanden vergelijkbare bewegingen als het Initiatief Bewust Bodemgebruik aan de hand zijn.

Samenwerken met Vlamingen
Zo is de Vlaamse overheid gestart met ‘Bodembewust’ in Vlaanderen om zo het Jaar van de Bodem gestalte te geven. De komende periode zal de samenwerking met de Vlamingen worden gezocht: waar is samenwerking en versterking mogelijk? Een eerste gesprek maakte hun ambities duidelijk: men wil alle Vlaamse huishoudens bereiken. Een voorjaarsgolf (met als slotstuk een bodemdebat op 22 maart) en een najaarsgolf (eindigend op 4 december met een meeting) geven daar invulling aan.