Impressie Global Soil Week


Soil. The Substance of Transformation. Wat maakt het zo moeilijk om het belang van bodem op de mondiale politieke agenda te krijgen, terwijl de bedreigingen evident zijn? - Hoe verhogen we het urgentiegevoel en wat zijn dan de mogelijkheden om toch tot een gezamenlijke agenda te komen? Vragen op Global Soil Week 2015.

photo_one_hectar

“Bodemdegradatie is een voortschrijdend proces dat in verschillende vormen alle regio’s aantast; 33 procent van de bodems is mondiaal al aangetast en dat heeft directe invloed op voedselzekerheid en de kwaliteit van de voeding”.

“Meer mensen sterven aan honger dan aan oorlog. Er wordt echter meer geld uitgegeven aan de bestrijding van oorlog dan aan de bestrijding van honger”.

“Bodemdegradatie is de grootste bedreiging van de stabiliteit in Afrika”.

De verdeling van welvaart is niet evenredig. Ondanks dat er rijkdom en overvloed is, gaan er nog altijd 800 miljoen mensen dagelijks met honger naar bed. Rijke consumenten gooien net zoveel voedsel weg als de gehele voedselproductie in Sub-Sahara Afrika . Terwijl ontwikkelingslanden proberen om afspraken te maken, voelen westerse landen vaak niet de urgentie. Westerse landen ervaren onvoldoende de effecten van bodemdegradatie. Zij benutten een groot areaal grond buiten de eigen landsgrenzen (voetafdruk) en ten koste van anderen.

Hoe verhogen we het urgentiegevoel en wat zijn dan de mogelijkheden om toch tot een gezamenlijke agenda te komen? Transformatie is nodig: “Soil is the substance of transformation”. Dit is de slogan van de Global Soil Week die van 19 tot 23 april plaatsvond in Berlijn.

Meer dan 600 deelnemers, politici, bestuurders, beleidsmakers, onderzoekers, maatschappelijke organisaties en bedrijven uit 80 landen wisselden met elkaar ervaringen uit van meer dan 200 concrete casestudies en discussieerden over mogelijkheden om het belang van een gezonde bodem in duurzame ontwikkeling een plaats te geven. Ze bespraken wegen om de bodem op de politieke agenda te krijgen en bewustwording bij burgers te vergroten, en ze vormden allianties om hierin samen op te trekken.

Hun belangrijkste conclusies waren: • Leg de verbinding met de Sustainable Development Goals • Volg het geld, dan kom je bij de stakeholders, daar zit de dynamiek • Zorg voor een goed verhaal en ga daarmee de boer op • Wees zelf een bodemambassadeur

Wat kan Nederland doen? Nederland is in het eerste half jaar van 2016 voorzitter van de Europese Comissie. De discussie over wel of niet een Europese bodemrichtlijn krijgt steeds meer richting. Pia Bucella was duidelijk met haar boodschap dat er al genoeg regelgeving is. Daarmee staat de weg open voor een aanpassing van de alweer 10 jaar oude Europese bodemstrategie. De huidige strategie is gericht op bodembescherming, terwijl de nieuwe inzichten aangeven dat het zou moeten gaan om het duurzaam gebruik en beheer van de bodem. Nederland kan hierin het voortouw nemen.

BODEM
In het tijdschrift Bodem, nr 3, 2015 is een artikel verschenen over de Global soil week 2015: Soil, The Substance of Transformation- Hoe krijgen we bodem op de mondiale politieke agenda? (pdf, 597 kB)