Grond mobiliteit


In Nederland is behoefte aan een andere grondmarkt

gond handenl-sxc-1468423-640x480

Voor het natuurlijke systeem is een langdurige beheerder met toekomst-perspectief van groot belang. Het Initiatief Bewust Bodemgebruik neemt deel aan een consortium van partijen (Rabobank, Land en Tuinbouw Organisatie (LTO), ministerie Economische Zaken (EZ), Kadaster. Wageningen Universiteit (WUR)) die heeft vastgesteld dat er in Nederland behoefte is aan een andere grondmarkt gekoppeld aan duurzaam bodembeheer.

“Verklaring van de Croeselaan”
In de “Verklaring van de Croeselaan” staan vijf statements om te komen tot een mobiele grondmarkt met duurzaam bodembeheer:

  1. Organiseer gebiedsprocessen met gelijkwaardigheid van belanghebbenden.
  2. Meet en interpreteer bodemvruchtbaarheid en gebruik de resultaten.
  3. Faciliteer nieuwe samenwerking tussen ‘groeiers’ en ‘stoppers’.
  4. Bevorder zorg voor bodemkwaliteit door langdurige pacht.
  5. Zet overheidsgrond in voor gebiedsontwikkeling.