Greendeal


Greendeal Producerend landschap.
Boer worstelt met de vele overheidspartijen die iets met zijn land willen.

greandeal-agriculture-335373_400-300

De Greendeal "Producerend Landschap" is in 2010 ontstaan tijdens een ambassadeursbijeenkomst van het Initiatief Bewust Bodemgebruik. Een aanwezige boer vertelde in deze bijeenkomst over zijn worsteling met de vele overheidspartijen en kennisinstituten die iets met zijn land wilden. Hij vertelde ook over zijn ambitie om in zijn eigen regio en met zijn buren landbouw, natuur en recreatie te combineren.

Plan naar EZ
In de bijeenkomst is een consortium tot stand gekomen die een plan bij het ministerie van EZ indiende. Het echte werken aan het plan kwam maar moeizaam op gang, mede om procedurele en administratieve strubbelingen. Deze zijn in 2015 opgelost en het project heeft een doorstart gemaakt.