Green Deal Voedselbossen


Voedselbossen

Een duurzame landbouwsysteem vraagt om het inbouwen van ecosysteemdiensten. De kunst is om de huidige eenjarige productiesystemen, waarin elk jaar geploegd, gezaaid, bemest, geschoffeld en geoogst moet worden, om te vormen naar permanente ‘voedselbossen’ of eetbare landschappen waarin ecosysteemdiensten zoveel als mogelijk zorgen voor bemesting, herinzaai, vochtvoorziening, plaagbestrijding, enzovoort. De boer(in) hoeft het systeem alleen maar te onderhouden en te oogsten!

Voedselbos bij BinnesteBuiten

Een van de initiatiefnemers van de Green Deal is Wouter van Eck. Hij is op 13 september 2017 op televisie geweest bij het programma BinnensteBuiten en laat daar zien hoe zijn voedselbos eruit ziet.

Bekijk het fragment:

Bekijk het fragment

Gemeenten kunnen meedoen met Green Deal

Het Initiatief Bewust Bodemgebruik is samen met EZ, WUR, Food Forestry Netherlands, provincies en gemeenten bezig met opzetten van een Green Deal Voedselbossen. Er worden nog gemeenten gezocht die de Green Deal in november mee willen ondertekenen.

Meer informatie over de green deal kan verkregen worden bij erik.verhallen@rws.nl.