Green Deal Voedselbossen


Voedselbossen

Duurzame landbouwsystemen vragen om het inbouwen van ecosysteemdiensten. De kunst is om de huidige eenjarige productiesystemen, waarin elk jaar geploegd, gezaaid, bemest, geschoffeld en geoogst moet worden, om te vormen naar permanente ‘voedselbossen’ of eetbare landschappen waarin ecosysteemdiensten zoveel als mogelijk zorgen voor bemesting, herinzaai, vochtvoorziening, plaagbestrijding, enzovoort. De boer(in) hoeft het systeem alleen maar te onderhouden en te oogsten!

Voedselbos bij BinnesteBuiten

Een van de initiatiefnemers van de Green Deal is Wouter van Eck. Hij is op 13 september 2017 op televisie geweest bij het programma BinnensteBuiten en laat daar zien hoe zijn voedselbos eruit ziet.

Bekijk het fragment:

Bekijk het fragment

Op 23 november 2017 hebben 21 partijen in het provinciehuis te Lelystad de Green Deal Voedselbossen ondertekend.

De partijen hebben hun intenties voor de verdere ontwikkeling van de voedselbosbouw in Nederland officieel gemaakt. Lees het nieuwsbericht over deze Green Deal.

Meer informatie over de green deal kan verkregen worden bij renee.zijlstra@bewustbodemgebruik.nl.