Diepploegen


Diepploegen een drastische, ongelukkige en tijdelijke oplossing om de kwaliteit van de bodem op te krikken.

Ploegen-400-300

De jonge bodem van Flevoland staat bekend als een van de meest vruchtbare gronden van Nederland. Daarom wordt Flevoland ook wel de groentetuin van Europa genoemd. Toch neemt de kwaliteit van de bodem structureel af. Steeds meer akkerbouwers gaan daarom over tot diepploegen.
Vanuit het oogpunt van duurzaam bodembeheer is dat een ongelukkige, drastische, tijdelijke oplossing. Een belangrijke oorzaak van de achteruitgang is dat betrokkenen in de agrarische keten het belang van die bodem weliswaar erkennen, maar geen gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen. Dit blijkt uit een publicatie die op 15 april 2015 aan Gedeputeerde (en bodemambassadeur) Bert Gijsberts van Flevoland is overhandigd. Het Initiatief Bewust Bodemgebruik heeft aan deze publicatie, met Louis Bolkinstituut als penvoerder, meegewerkt.