Dag van de stadslandbouw 2015


Dag van de Stadslandbouw 4 juni 2015 in Den Bosch. Veel overheden, markt- en ketenpartijen en een paar (stads)boeren namen deel aan workshops met onderwerpen die inspeelden op de behoeften van de stad en haar bewoners. Maar vooral werden er veel contacten en dwars verbindingen gelegd.

landwinkel2%20impressie

Er werd door jonge ondernemers verteld over nieuwe marktpartijen deze hebben nieuwe behoeftes. Zoals consumenten van stadslandbouwbedrijven. Een jonge ondernemer van een gemengd bedrijf waar vroeger alleen appels en peren werden gekweekt en een stal met koeien voor de melkproductie vertelt: "Hier worden nu schoolklassen ontvangen en er worden kiwi's gekweekt. De landwinkel is gevuld met sapjes, bakjes met gemengd fruit, jam voor de verkoop". De jonge ondernemers vinden het persoonlijk contact met de klant interessant. Zo krijgen ze een band met de klant en de klant met hun. En hun product krijgt een verhaal.

De bodem kwam maar een enkele keer aan bod tijdens de dag van de stadslandbouw. Tijdens de workshop “stadslandbouw een gezonde keuze” was een deel nemer van mening dat door vallen en opstaan de stadsmoestuinder (die van de AH moestuintjes) er zelf achter moet komen hoe de bodem, en niet alleen het plantje, verzorgd moet worden om er van te kunnen oogsten!

Het meest indrukwekkende op de dag van de stadslandbouw was de presentatie van Marije Vogelzang. Zij creëert zulke prachtige projecten met haar eating design waar je emotioneel van wordt. Zij laat zien dat je met en door eten gevoelens kan opwekken en mensen tot elkaar kan brengen.

De dag van de stadslandbouw heeft dit jaar weer een honderdtal hele enthousiaste mensen bij elkaar gebracht. Mensen die stuk voor stuk met en door de bodem verbonden zijn.