Communicatie en bijeenkomsten


Nieuwe website: meer mogelijkheden voor ons verhaal

landscape-with-telephone-sxc-1509851-400-300

Het Initiatief Bewust Bodemgebruik heeft meerdere communicatie-instrumenten beschikbaar: website, linkedin, facebook, interviews, artikelen, bodemapp, dialoogserie It’s the food, bijeenkomst Boer Bankier Burger, bijeenkomsten.

Website IBB
In het afgelopen seizoen is de conclusie getrokken dat de website van het Initiatief Bewust Bodemgebruik te statisch was en (daarmee) weinig aantrekkelijk. In samenwerking met de mensen van Infomil (RWS (Rijkswaterstaat)) is een nieuwe site ontwikkeld op basis van het Iprox systeem. De nieuwe site houdt zich vooral bezig met ‘story telling’ en gaat over mensen die ‘iets hebben’ met bodem. In het kader daarvan is het noodzakelijk om de LinkedIn groep en Facebook opnieuw te activeren.

Andere acties
Het Initiatief is door de tijdschriften One World en Milieu Magazine benaderd over het Jaar van de Bodem. Eerder is dat verzoek gedaan door Vroege Vogels en is met de redactie een samenwerking opgezet.
Er is een bijdrage geleverd aan de dialoogserie It’s te Food my Friend en in september 2015 staat een nieuwe verdiepingsdag Boer, Bankier Burger op het programma.
Samen met Roodbont uitgevers is een bodemapp ontwikkeld. Probleem is op dit moment om het kaartmateriaal er (gratis) in te krijgen. Gesprekken met Alterra, RIVM en TNO zijn voorzien of worden voortgezet.