Boeren in de hoofdrol


Een film over vijf Nederlandse boeren die met verrassende kennis pro-actief bouwen aan natuurlijke kapitaal

‘Nieuw bodemverhaal’

Vijf eigenwijze Nederlandse boeren doken letterlijk hun bodem in, en vertellen waarom en hoe zij voortdurend experimenteren en observeren om die grond duurzamer te beheren. Samen verzetten zij de bakens tot een grondig ‘nieuw bodemverhaal’. Daarin is duurzame voedselproductie meer dan verliezen compenseren en bedreigingen afwenden. Met oude, nieuwe en soms verrassende kennis bouwen zij pro-actief aan hun natuurlijke kapitaal: een bruisend bodemleven met voldoende lucht, water, koolstof en mineralen.

Bewust bodemgebruik

Het Initiatief Bewust Bodemgebruik heeft een film laten maken over het boerenleven. Bodemboeren kwam er omdat er ‘in het veld’ inspirerende voorbeelden te vinden zijn van individuele boeren, die extra werk maken van het beheer van hun bodem: de basis voor het productievermogen van hun bedrijf. Hun verhalen zijn van grote waarde voor de hele agrarische sector.

Première

bodemboeren primiaire 400-300 Dick Boschloo

De bodemboerenfilm is in januari 2015 opgeleverd en tijdens de Biobeurs in Zwolle op 21 februari 2015 in première gegaan. Sinds die tijd zijn er divers voorstellingen geweest en neemt de belangstelling voor de film nog steeds toe. Hij was te zien op de Global Soil Week in Berlijn en was een van de hoofdfilms tijdens het Food Film Festival (juni 2015).

De transitie naar een duurzaam voedselsysteem

De visie die deze boeren al doende ontwikkelen, hun concrete aanpak en resultaten zijn direct relevant voor hun collega’s en talloze andere spelers in de voedselproductie. Ook de manieren waarop zij in de praktijk experimenteren en observeren zijn interessant voor de kennisontwikkeling op het terrein van landbouw en voedsel. Voor de transitie naar een duurzaam voedselsysteem van wezenlijk belang dat consumenten hun inzicht kunnen vergroten in de herkomst van hun voedsel en de impact van de productie daarvan. Alleen zo kunnen zij zinvolle keuzes blijven maken.

De boeren

De gefilmde boeren en hun collega-koplopers leveren weliswaar uiteenlopende producten, maar de levende bodem waaruit die afkomstig zijn functioneert overal volgens dezelfde principes. ‘Bodemboeren’ belichamen daarom in feite een bepaald vakmanschap. De film geeft daar een indruk van.

Jaar van de Bodem

In 2015, het mondiale Jaar van de Bodem, kan iedereen een vertoning organiseren. Bodemboeren is een Nederlandse documentaire van 40 minuten over agrarische koplopers in het duurzame beheer van de levende bodem.

Financiering van de productie van Bodemboeren is afkomstig van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat – Leefomgeving/Bodem+ via Initiatief Bewust Bodemgebruik.