over ons


Het Initiatief Bewust Bodemgebruik werkt aan een betere bodem. Ze benoemt de diensten van de bodem. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door een netwerk van mensen die geloven in de kracht van de bodem. De bodemambassadeurs zijn prominente leden van dat netwerk. Een kernteam stuurt de activiteiten aan.

BODEMBEWUSTZIJN

Better soil, better life!
Nederland is ontstaan vanuit het bodem- en watersysteem. Door slim om te gaan met de natuurlijke krachten en rekening te houden met de kwetsbaarheden van het natuurlijke systeem, zijn we het land geworden dat we nu zijn. De bodem heeft ons landschap bepaald, het heeft de Nederlander gevormd en heeft ons welvaart bezorgd. Bewust Bodemgebruik laat de diensten van het bodem- en watersysteem zien en stelt een tegenvraag. Wat kan de bodem voor jou doen en wat kun jij voor de bodem doen?

De bodem is ons natuurlijke kapitaal
Ons voedsel gaat de wereld over. Het aardgas heeft veel geld opgeleverd. We hebben vrijwel gratis drinkwater. Het gemak waarmee we over deze rijkdommen kunnen beschikken, maakt ons soms ook wat onverschillig. Bewust Bodemgebruik werkt aan bodembewustzijn: hoe behouden we het natuurlijk kapitaal voor lange tijd?

De bodem als basis
In Nederland leiden we veel schade door onbewust bodemgebruik. Lekkende tunnels en ondergrondse garages omdat de kracht van het grondwater is onderschat. Te diep ontwaterde veenbodem, waardoor bodemdaling versnelt optreedt. Kapotte glasvezel kabels of gasleidingen omdat we niet meer weten hoe de ondergrondse spaghetti in elkaar zit. Bewust Bodemgebruik werkt aan bodembewustzijn, hoe doet ze dat?

WERKZAAMHEDEN VAN HET INITIATIEF

We organiseren dialogen en bijeenkomsten over actuele onderwerpen waarin we de relatie met de bodem maken. De ervaringen en verslagen zijn opgenomen in de  verhalen.

We organiseren grote bijeenkomsten over bewust bodemgebruik en hoe je daar invulling aan kunt geven:

We bouwen aan een netwerk van ambassadeurs en betrokken organisaties en personen.

We onderhouden een website, een facebookpagina, een linkedin-pagina.

We coördineren met anderen de activiteiten van het Internationale Jaar van de Bodem (2015).

ONTSTAAN VAN BEWUST BODEMGEBRUIK

Waar het begon
Op 1 december 2008 sprak minister Cramer op het laatste event van de Week van de Bodem enthousiast: “Laat deze avond (1 december 2008) de avond zijn waarin een nieuw bodembewustzijn start, één die uitgaat van duurzaam bodemgebruik en bewust beheer van de bodem”.

Nederland past bodembeleid aan
De overheden (rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) hebben de handen ineengeslagen in een bestuurlijk convenant ‘Bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties’ (2009). Daarin werken ze aan de afronding van de bodemsaneringsoperatie en aan een integrale benadering van het bodem- en watersysteem. Een benadering die veel meer uitgaat van en aanbod van de bodem en ondergrond aan maatschappelijke initiatieven. Het convenant loopt eind 2015 af. Voor de periode 2016-2020 is april 2015 een nieuw convenant getekend. Het tweede bodemconvenant gaat door op de ingeslagen weg in het eerste convenant.

Bedrijfsleven wordt bodembewust
Daarnaast is op nationaal en decentraal bestuurlijk niveau en in het bedrijfsleven het besef ontstaan dat de ondergrond, hofleverancier is van grondstoffen, water en de nationale welvaart. Het bedrijfsleven heeft op TerrAgenda daarover een manifest opgesteld.