Nieuwsbrief maart 2016

header-nieuwsbrief 610
Nieuwsbrief Bewust Bodemgebruik - maart 2016

Het Initiatief Bewust Bodemgebruik is een netwerk van mensen en organisaties. We vragen aandacht voor de bodem als drager van maatschappelijke opgaven.
De bodem gebruiken = de bodem verzorgen.

Voedsel Anders Conferentie

Vele mensen bouwen in Nederland en België aan veranderingen op het gebied van Voedsel Anders conferentielandbouw en voedsel. Die zijn hard nodig, want het huidige model put de aarde uit Boeren zitten in een wereldwijde concurrentiestrijd en veel land wordt gebruikt voor productie van veevoer en brandstof in plaats van lokaal voedsel. Zowel nationale als internationale initiatieven laten zien dat een ander systeem goed mogelijk is op het congres Voedsel Anders!

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief.