Voorbeeldenboek klimaatadaptatie

Door het UitvoeringsProgramma Bodem&Ondergrond is een budeling gemaakt van projecten met maatregelen in verschillende bodemtypen, in gebieden met verschillende functie, en van verschillende schaalgrootte.