TerraenVision

van 29 januari tot en met 2 februari vond in Barcelona de conferentie TerraenVision plaats. Tijdens deze conferentie was een centrale rol weggelegd voor de rol van het natuurlijk systeem in onze maatschappelijke opgaven.

Vanuit verschillende standpunten en disciplines is gepresenteerd en gediscussieerd over de bijdrage van het natuurlijk systeem aan de maatschappelijke opgaven waar de wereld voor staat. Wat kan de wetenschap bijdragen en wat hebben stakeholders nodig? Wat zijn kennisleemten? Wat werkt wel en wat werkt niet? Wat is het belang van praktijkinzichten en hoe geven we invulling aan bewustwording en communicatie?

05

Deze nieuwe conferentie, die naar verwachting een keer in de anderhalf jaarzal gaan plaatsvinden, had een succesvolle start met 140 deelnemers vanuit verschillende continenten waaronder een Nederlandse delegatie vanuit zowel NGOs, beleid als onderzoek. Zo waren er vertegenwoordigers vanuit WUR, Deltares, RIVM en de UVA, maar  ook was er een presentatie door Commonland . De conferentie werd mede gesponsord door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD).

In de conferentie stonden maatschappelijke opgaven centraal zoals de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDGs), de CoP 21 doelen en het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Gezocht werd naar de wijze waarop het natuurlijk systeem kan bijdragen aan het realiseren van deze doelen. Dit bleek uit de thema’s van de conferentie: Klimaatverandering, water als grondstof, landdegradatie en –herstel, nature based solutions, aarde en vuur, ecosysteemdiensten en gezondheid en het science-policy interface.

Meer weten? Lees het verslag (pdf, 365 kB)