Hoe boeren en bossen kunnen helpen bij de opslag van CO2


Op 9 november verscheen in Trouw een artikel over hoe boeren en bossen kunnen helpen bij de opslag van CO2.

De agrarische sector is, zegt ze zelf, als enige bedrijfsbranche ter wereld in staat om CO2 vast te leggen in plaats van uit te stoten. Die bewering is half waar. Want het is niet zo dat de landbouw geen CO2 of andere broeikasgassen uitstoot. Koeien zijn bijvoorbeeld via hun scheten en boeren een bron van methaanuitstoot.

Maar weilanden en akkers met gewassen halen inderdaad CO2 uit de lucht. Boerenvoorman Marc Calon schreef daarom onlangs in Trouw over broeikasgassen en het klimaat: ‘Boeren zijn niet het probleem, ze zijn de oplossing.’

Lees het hele artikel op Trouw.nl.