Bodem essentieel in duurzame voedselproductie en ecosysteemdiensten


In oktober vond een bijeenkomst plaats in het kader van het voorzitterschap van Estonia. Sinds tijden stond bodem weer eens op de agenda. Op de site zijn de stukken te vinden die bij deze bijeenkomst zijn gepresenteerd. Van belang dat de link wordt gelegd met agrarisch beheer en andere maatschappelijke doelen.

De resultaten van deze bijeenkomst zouden op 6 november jl in de Landbouwraad van de EU worden gecommuniceerd.

Op de site Soil for sustainable food production and ecosystem services is meer te vinden over deze bijeenkomst.