Op naar een CO2-neutrale landbouw!


Gerenommeerde sprekers met ervaring in de praktijk van landbouw, onderzoek en beleid, belichten de veranderende kijk op het thema CO2-neutrale landbouw. Deze bijeenkomst vindt plaats op maandag middag 10 oktober 2016 op Boerderij de Zonnehoeve in Zeewolde.

Zowel de praktijk van compost- en mestverwerking komt aan bod, als de consequenties daarvan voor de mineralenbalans in de bodem en ook in onze voeding. Aansluitend gesprek met politici over de mogelijke implicaties voor het landbouwbeleid.

Voor wie:

Het symposium is voor politici en beleidsmakers landbouw, natuur en milieu en de 9200 ondertekenaars van de petitie Help Humus.

Thema:

Klimaat en milieu zijn gebaat bij een multifunctionele ecologische landbouw, gericht op bodemvruchtbaarheid en gezonde voeding. De gezonde productie van voedingsgewassen en een gezond bodemleven, spelen een actieve rol bij het vastleggen en vasthouden van CO2 in de bodem. Dit vraagt concrete maatregelen voor een milieu- en natuurinclusief landbouwbeleid.

Sprekers:

  • Piet van IJzendoorn, boer biodynamisch landbouwbedrijf de Zonnehoeve
  • Jan Diek van Mansvelt, voormalig bijzonder hoogleraar Alternatieve landbouw
  • Anton Nigten, promovendus bemesting, voeding en gezondheid
  • Jan Willem Erisman, VU-hoogleraar Stikstofstudies, directeur Louis Bolk Instituut
  • Mark van Iersel, ondernemer in hout-compostering
  • Wim van den Hengel, ondernemer compostering drijfmest en bermmaaisel
  • Lijbert Brussaard, WUR-hoogleraar Bodembiologie en biologische bodemkwaliteit

Praktisch: Ontvangst vanaf 13:30 op boerderij de Zonnehoeve, Priempad 6, 3896 LJ Zeewolde (FL). Het programma start om 14:00 uur en eindigt om 17:30 uur.

Aanmelden:

voor 8 oktober via de website van down2earth.nu De toegangsprijs bedraagt € 20,- en is te betalen via IDEAL of contant bij aankomst.

Vragen of suggesties? Mail naar helphumus@down2earth.nu of neem contact op met Jordy op nummer 06-28616826.

Down2Earth is een stichting van kritische boeren, burgers en wetenschappers.