Willem Ferwerda


Willem Ferwerda is directeur en oprichter van Commonland en nummer 1 op de lijst van groene doeners en denkers 2016

Commonland, een organisatie die projecten ontwikkelt om gedegradeerde gebieden op basis van een business model te herstellen in samenwerking met lokale partijen, bedrijven en investeerders.

Willem Ferwerda heeft voor Commonland het 'four returns model' ontwikkeld: elk te herstellen gebied resulteert in vier 'returns'; inspirationele, sociale, natuur en financiële returns. Bekijk het verhaal achter Commonland

In 2016 staat  voor het eerst in het achtjarig bestaan van de Duurzame 100 iemand uit de natuurwereld op de eerste plaats. De ecoloog Willem Ferwerda staat boven aan de lijst van de Duurzame 100 om zijn grootse aanpak om kaalgeslagen gebieden te herstellen, heeft zeer veel indruk op de jury gemaakt. Met zijn brede visie bloeien onleefbaar geworden plaatsen weer op. Letterlijk, met natuurherstel, maar ook figuurlijk met de terugkeer van economische functies.

Duurzame 100

100 mensen die in Nederland actief zijn in het brede veld van duurzaamheid en natuur. Dat kunnen personen zijn uit het bedrijfsleven, de politiek, de wetenschap, van ngo's, netwerkorganisaties, adviesbureaus, lokale clubs en de overheid.

Commonland

Commonland gaat in Nederland op 3 plaatsen aan de slag met grootschalig landschapsherstel, een combinatie van duurzame economische ontwikkeling en natuurherstel, door alle belanghebbenden in die gebieden en investeerders een gezamenlijk een plan te laten ontwikkelen.

Win-win situatie

Degradatie van ecosystemen en daarmee bijvoorbeeld de erosie van landbouwgrond of verminderde toegang tot water zijn in toenemende mate bedreigingen voor mensen wereldwijd. Tegengestelde belangen leiden tot impasses of conflicten. Door een win-win situatie voor alle partijen te creëren, doorbreekt Commonland deze situatie.

Over Ferwerda

Ferwerda studeerde tropische ecologie en milieukunde in Nederland en Colombia. geciteerd uit: natuurcollege.nl. Ferwerda is Executive Fellow Business & Ecosystems aan de Rotterdam School of Management - Erasmus Universiteit en speciale adviseur van de IUCN Commission Ecosystem Management (Zwitserland). Van 2000-2012 was hij directeur van het Nederlandse kantoor van de IUCN (International Union for Conservation of Nature). In deze periode zette hij o.a. een internationaal natuurbehoudprogramma op, dat 1500 projecten heeft gefinancierd. In 2005 richtte hij Leaders for Nature op, een internationaal bedrijven netwerk om biodiversiteit op de agenda te zetten. Het resulteerde onder andere in een open brief van 80 CEO's aan de overheid in 2006. Dit leidde tot een akkoord over biodiversiteit tussen de IUCN-lidorganisaties en werkgeversorganisatie VNO-NCW.