Volkert Engelsman


Eosta opereert op zes continenten en ontwikkelde het transparantiesysteem Nature & More, dat consumenten inzicht geeft in de herkomst van biologische producten.

Nature & More wil op deze manier de inspanningen van telers verzilveren en regelen dat zaken als bodemvruchtbaarheid, biodiversiteit en sociale gerechtigheid een economische waarde krijgen.

IFOAM

Volkert Engelsman is als enige Nederlander en ondernemer lid van het IFOAM bestuur, de Internationale Federatie voor Biologische Landbouw.

Geen gelijk speelveld

Tijdens het bezoek van Roberto de Azevêdo, de Braziliaanse directeur-generaal van de Wereldhandelsorganisatie ( WTO engels: World Trade Organization), aan Nederland in september 2014 was Volkert Engelsman uitgenodigd als CEO van Eosta. Gangbare bedrijven klaagden tijdens deze ontmoeting over 'non-tariff based' handelsbelemmeringen zoals strenge normen voor pesticideresiduen. Maar Volkert Engelsman gooide het over een andere boeg. "Het echte probleem is dat ecologische en sociale kosten, bijvoorbeeld als gevolg van pesticidegebruik, worden afgewenteld op de samenleving en toekomstige generaties. Zolang importeurs en producenten wegkomen met de laagste prijzen, terwijl ze de bodem, de biodiversiteit en het klimaat om zeep helpen, is er geen gelijk speelveld." Biojournaal 15-10-2014.

Nummer 1 in De Duurzame 100 van Trouw

In 2017 staat er opnieuw een ambassadeur van het initiatief op nummer 1 in De Duurzame 100 van Trouw. Met Volkert Engelsman heeft Willem Ferwerda een waardige opvolger gekregen.