Ruud Mantingh


Van boeren komaf, het oog immer op de bodem gericht en met een passie voor kennisoverdracht. Dat is samengevat Ruud Mantingh onze nieuwe bodemambassadeur.

Ruud werkt voor Aequator Groen & Ruimte bv, een klein bureau (18 mensen) maar met een zeer goed netwerk, hoog kennisniveau en impact. Ze zijn o.m. sterk op bodem en water (uitgaven Landbouw op peil), bodemverdichting en duurzame pacht. Ruud is directeur en (groot)aandeelhouder. Vanuit het Initiatief BewustBodemgebruik werken we al geruime tijd samen, onder andere recent in het STRONG project Bodembewust Boeren. Maar we kennen ze ook al ministens 10 jaar via de VVM sectie Bodem & Landgebruik én werken met ze samen in de werkgroep ‘follow-up jaar van de bodem’ van het ministerie van EZ.

Runt  een loonbedrijf en akkerbouwbedrijf

Ruud werkt inmiddels 16 jaar bij Aequator en is met enkele andere werknemers aandeelhouder van het bedrijf. Hoewel zijn vader onderwijzer was ziet hij zichzelf van boeren komaf. 'Thuis hadden we altijd veel dieren zoals paarden en schapen. Als jongen wilde ik boer worden.' Dat is gelukt. Ondanks zijn functie bij Aequator runt hij ook een loonbedrijf en heeft hij een klein akkerbouwbedrijf. Na de middelbare- en hogere landbouwschool heeft hij nog de WUR gedaan.

Bevlogenheid op scholingsgebied

Ruud ziet veel fout gaan op boerderijen. Zijn missie is om te laten zien dat bodem de basis is. Dat resulteert in een bevlogenheid op scholingsgebied. Aequator geeft o.a. bodemcursussen aan Cumula en agrohydrologie aan Prolander. Verder heeft Aequator een eigen promovendus in dienst die aan de WUR hoopt te promoveren op een Beslis Ondersteunend Systeem voor waterverdeling (in Tasmanië (waar boeren betalen voor water), maar ook toepasbaar in Zeeland (geen eigen zoetwater, Waterhouderij). Promotor is Petra Hellegers.

Nieuwe Landbouwvoorlichting!

Ruud’s droom is een nieuwe Landbouwvoorlichting. Wij dromen met hem mee. Na de oorlog was Nederland immers zeer succesvol in het opzetten van een kennisinfrastructuur (Onderzoek – Voorlichting – Onderwijs) die de landbouw zeer sterk heeft ontwikkeld. De infrastructuur is nauwelijks meer aanwezig maar het netwerk bestaat nog steeds.
Op dit moment hebben we geen gebrek aan kennis en ook geld is echt te vinden. We zijn het er over eens dat het vooral een organisatie vraagstuk is.