Rien Herber


Aan de Rijksuniversiteit Groningen houdt Rien Herber zich bezig met het optimaliseren van de winning van fossiele brandstoffen en het zoeken naar nieuwe, duurzame energiebronnen in de aarde

Mijnbouwactiviteiten in de grond moeten volgens hem beter worden gecoördineerd. ‘Het wordt druk in de ondergrond’, constateert Herber. ‘Soms kunnen activiteiten samengaan, maar soms sluiten ze elkaar uit. Dan moeten keuzes worden gemaakt.’