Renate Rijken


Renate Rijken werkt al ruim tien jaar in de drinkwatersector, bij Brabant Water. Brabant Water zorgt ervoor dat er 24 uur per dag 7 dagen per week schoon en gezond drinkwater bij ruim 2,5 miljoen klanten en bedrijven in Brabant uit de kraan komt. Ze doen dit met partners binnen en buiten Brabant op een duurzame en klantgerichte manier.

Natuurlijke bron

De bron voor ons drinkwater is diep grondwater. Dit grondwater wordt op een natuurlijke manier door de bodem en de verschillende zand-, klei,- en leemlagen beschermd. Als we niet zorgvuldig omgaan met de bodem kunnen allerlei stoffen infiltreren. Denk hierbij aan mest, bestrijdingsmiddelen of stoffen afkomstig uit de industrie. Om de bron voor ons drinkwater veilig te stellen, is bewust en zuinig omgaan met de bodem essentieel. Want ook in de toekomst willen we dat goed drinkwater altijd vanzelfsprekend blijft voor mens en dier.

Werk samen en verbindt

“Ons prachtige product verbindt, merkt Rijken. Schoon drinkwater is belangrijk: voor de economie, voor de gezondheid en voor het milieu. Drinkwater is voor iedereen, maar dat kan niet zonder schone bron. We zijn hier met z’n allen verantwoordelijk voor. Alleen door samenwerking en bewustwording kunnen we de bodem als een natuurlijke bescherming van het grondwater blijvend gebruiken.”