Nel Sangers


Na een jarenlange carrière bij diverse gemeenten, rijksoverheid en Staatsbosbeheer heeft ze de overstap gemaakt naar zelfstandig ondernemerschap.

Als onafhankelijk professional adviseert ze bestuurders, directeuren van non-profit organisaties en particuliere initiatieven (coöperaties en andere vormen van burgerinitiatieven). Haar specialiteit en expertise liggen op het vlak van de fysieke openbare ruimte, van de stedelijke omgeving tot landelijk gebied (onder andere water/natuur). Als bestuurlijke bruggenbouwer helpt ze doelen realiseren.

Lid van Raad van Toezicht

Is lid van de Raad van Toezicht en houdt zich bezig met de exploitatie van het landgoed, waar ook conferentiecentrum Antropia is gevestigd. Het aandachtsgebeid betreft momenteel de aanpassingen op Landgoed de Reehorst in verband met de reconstructie van het stationsgebied Driebergen/Zeist en de vestiging van het hoofdkantoor van de Triodosbank op het landgoed.