Leonie van der Voort


Leonie van der Voort is directeur van Cascade, de vereniging van zand en grindwinners. Hoewel deze activiteiten daadwerkelijk fysieke ingrepen in de bodem zijn, kan dit duurzaam door nieuwe functies te creëren voor natuur, biodiversiteit en recreatie. Cascade oriënteert zich op dit moment op de rol van primaire grondstoffen in de circulaire economie waarin winning, duurzaam landgebruik, realisatie waterveiligheid en natuur leidend is.

Cascade is de naam van de branchevereniging voor zand- en grindproducenten in Nederland. Cascade heeft momenteel 11 leden. Deze vertegenwoordigen ongeveer 85% à 90% van de Nederlandse grind- en industriezandproductie. De leden van Cascade richten zich vooral op de winning van grind en industriezand voor gebruik in de bouw, te denken valt aan beton en asfalt.

Winningsproces van zand en grind

Cascade betekent letterlijk 'trapsgewijze waterval'. Deze naam staat symbool voor het winningsproces van zand en grind, waarbij stromend water en continue landschapsontwikkeling centraal staan. Een proces dat naast hoogwaardige bouwgrondstoffen ook volop kansen oplevert voor gebiedsontwikkeling.

Duurzaam produceren

Voor de leden van Cascade staat het duurzaam produceren van zand en grind centraal. Zand- en grindwinning kan gezien worden als een belangrijk fundament voor allerlei vormen van gebiedsontwikkeling. Het kan de basis zijn voor het ontwikkelen van natuur, recreatie, wonen aan het water, veiligheid door rivierruiming en waterberging. Bij de ontwikkeling van de functie-combinaties is het streven er altijd op gericht om tot een zo groot mogelijke verbetering van de ruimtelijke kwaliteit te komen.