Isabelle Diks


“We kunnen niet eindeloos meer blijven groeien wat betreft welvaart en energieverbruik. We lopen aan tegen het maximum wat de natuur ons op deze manier kan bieden. We moeten nadenken over onze vaste patronen en gedrag “

Als wethouder van de gemeente Leeuwarden ben ik direct betrokken bij duurzaamheids-vraagstukken. We hoeven niet perse naar minder, het moet vooral anders. De bodem kan hierbij helpen, bijvoorbeeld door gebruik van aardwarmte en voor waterbuffering. Dit vraagt om een nieuwe aanpak, andere ideeën en verbindingen met andere partijen.

In het initiatief komen deze partijen bij elkaar. Het daagt alle deelnemers uit na te denken over beter gebruik van de bodem. Het is een platform waar verschillende partijen bij elkaar komen. Vervolgens is het aan de ambassadeurs om de nieuwe ideeën zo te gebruiken en te presenteren dat anderen hierdoor ook gepakt worden”.

Het platform Bewust bodemgebruik brengt mensen op een andere manier bij elkaar. Het maakt dat onderwerpen op tafel komen en in en open sfeer aandacht krijgen. Juist deze aanpak is vernieuwd en biedt kansen op veranderingen.

Isabelle Diks studeerde aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Maastricht en de HBO-Mode-Academie Charles Montaigne in Amsterdam. Vanaf 1988 tot 2006 werkte Diks als zelfstandig ontwerper van bruidscouture en avondkleding in Apeldoorn. Daarna studeerde zij Internationale Organisaties en Betrekkingen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daar specialiseerde zij zich in Europese samenwerking en internationale politieke economie, vooral in de handelsrelatie Nederland-China.

Sinds 1994 is Isabelle actief voor GroenLinks. Zij was gemeenteraadslid in Apeldoorn, bestuurder van het Waterschap Veluwe, lid van Provinciale Staten in Gelderland. In 2008 was zij tijdelijk lid van de Tweede Kamer. Vanaf december 2008 is zij wethouder van de gemeente Leeuwarden. In haar portefeuille heeft zij duurzame ontwikkeling, volkshuisvesting, cultuur en monumentenzorg, recreatie en toerisme, openbare ruimte, woon- en leefomgeving en vastgoed.

Wat zij graag met u wil delen is "Eetbaarleeuwarden"
Leeuwarden is op weg om een ‘Eetbare stad’ te worden; dit als verder te ontwikkelen economische drager in de hoofdstad van de topsector Agri-food. Een ‘Eetbare stad’ heeft positieve effecten op het grootschaliger opwekken van duurzame energie, slimmer en dus minder watergebruik, meer werkgelegenheid en een grotere onderlinge sociale verbondenheid.

En interessante initiatieven op het gebied van stadslandbouw zoals urbanhomestead