Hans Huijbers


Hans Huijbers is geboren en getogen in de Brabantse Kempen. "De bodem is naast water voor boeren één van de belangrijkste productiefactoren" vertelt Hans Huijbers.

Onder de rook van Eindhoven Airport ligt zijn melkveebedrijf. Hij nam het bedrijf van zijn ouders over en heeft het onlangs gemoderniseerd, een zichtstal gerealiseerd en onder de kap van de boerderij en ontmoetingsplek en vergaderlocatie gebouwd.

Huijbers is van jongs af bestuurlijk actief voor agrarisch jongeren, waterschap, middelbaar onderwijs, vee verbetering en sinds eind 2009 als algemeen voorzitter van ZLTO. In die rol is hij ook voorzitter van de Raad van Commissarissen van Vion Food Group.

In het federatiebestuur van LTO Nederland is Hans Huijbers verantwoordelijk voor het thema Duurzaam Ondernemen. Onder dat thema hangen onder meer de dossiers mest en mineralen, energie, dier- en plantgezondheid, ammoniak en indirect ook bodem en water. Met de themabenadering benadrukt LTO dat de vraagstukken waar boer en tuinder voor staan, om een integrale benadering vragen. Er is naar zijn idee geen vraagstuk meer dat alleen voor de akkerbouw of alleen voor de melkveehouderij geldt.

Het is de Eeuw van de Landbouw. Dat mag best bij veel meer mensen doordringen. Want voor tal van maatschappelijke vragen kan de land- en tuinbouw stevig bijdragen aan een oplossing. Huijbers is van mening dat boeren en tuinders een sleutelrol hebben in de verduurzaming en vergroening van economie en samenleving.

De bodem is naast water voor boeren één van de belangrijkste productiefactoren. Als de bodem wordt verwaarloosd, komt de voedselproductie en tal van andere functies in gevaar. Bijvoorbeeld het opbrengend vermogen of biodiversiteit. De grootste biodiversiteit zit namelijk in de bodem. Huijbers is om die reden ambassadeur van Bewust Bodemgebruik.

Maatschappelijke waardering van boeren en tuinders en nieuwe verbindingen tussen land- en tuinbouw en andere economische sectoren, zijn voor verduurzaming van de economie en samenleving essentieel.Het initiatief is nu juist belangrijk vindt hij omdat zorg voor de bodem is zorgen voor de toekomst.

Verwaarlozen boeren en tuinders, overheden en waterschappen, natuurorganisaties en terreinbeheerders de kwaliteit van de bodem, dan stevent Nederland af op teruglopende opbrengst en uiteindelijk – in het slechtste geval - zelfs voedseltekorten.

Wat Hans Huijbers, voorzitter ZLTO, graag met u wil delen is de website van ZLTO