Guido Bakema


Guido Bakema is raadgevend adviseur bij IF Technology, een Adviesbureau voor bodemenergie, aquathermie en geothermie. Hij vindt de bodem onder onze voeten steeds waardevoller worden. "Het is een warmte en energiebron, maar ook een opslagplaats van warmte en koude, water, elektriciteit, aardgas en CO2. Die toepassingen zijn mogelijk door op een innovatieve manier om te springen met de ondergrond."

Guido Bakema is sinds de begin jaren negentig betrokken bij de nationale en internationale ontwikkeling van bodemenergie en geothermie. Zijn geohydrologische inbreng heeft een duidelijke rol gehad in het stimuleren en het standaardiseren (zowel technisch als juridisch) van de techniek van bodemenergie en geothermie. Dit heeft hij zowel gedaan als directeur van IF Technology als voorzitter van BodemenergieNL (voormalig NVOE). Guido Bakema  is opgeleid als geohydroloog en heeft vanuit zijn meer dan 25 jaren werkervaring veel kennis van de bodemenergie en geothermie in de praktijk en van het complexe spel van de diverse stakeholders in de ondergrond en van de duurzame energie.

BodemenergieNL

Bakema was van 2009 tot 2015  voorzitter van BodemenergieNL. BodemenergieNL verenigt marktpartijen, die bodemenergiesystemen ontwerpen, realiseren en exploiteren. Het doel is om de zinvolle toepassing van bodemenergie te bevorderen, kennisoverdracht te organiseren en kwaliteitsborging te stimuleren. BodemenergieNL behartigt het belang van ‘energiebesparing met bodemenergie’ en treedt op als gesprekspartner voor landelijke en provinciale overheden.

Stichting KIEMT

Guido Bakema is verder bestuursvoorzitter van KIEMT. Het Kiemt-netwerk bestaat uit een innovatief ecosysteem van participanten met kennis van zaken als het gaat om energietransitie en circulaire economie. Het gaat om vertegenwoordigers van bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen en overheden, zoals gemeenten en de provincies Gelderland en Overijssel. Het zijn koplopers op energiegebied en/of de circulaire economie. De ruim 230 Kiemt-participanten vormen een hecht innovatienetwerk. Hierin worden kansen benut door doeltreffend te scouten, screenen en ondersteunen. Zo ontstaan uit ideeën vernieuwende en levensvatbare en duurzame producten, diensten en bedrijven.