Guido Bakema


Bakema is Managing director van IF Technology. Hij vindt de bodem onder onze voeten steeds waardevoller worden. "Het is een warmte en energiebron, maar ook een opslagplaats van warmte en koude, water, elektriciteit, aardgas en CO2. "

Bakema is Managing director van IF Technology. Hij vindt de bodem onder onze voeten steeds waardevoller worden. "Het is een warmte en energiebron, maar ook een opslagplaats van warmte en koude, water, elektriciteit, aardgas en CO2. Die toepassingen zijn mogelijk door op een innovatieve manier om te springen met de ondergrond."

Bakema was voorzitter van BodemenergieNL van 2009 – Januari 2015. BodemenergieNL verenigt marktpartijen, die bodemenergiesystemen ontwerpen, realiseren en exploiteren. Het doel is om de zinvolle toepassing van bodemenergie te bevorderen, kennisoverdracht te organiseren en kwaliteitsborging te stimuleren. BodemenergieNL behartigt het belang van ‘energiebesparing met bodemenergie’ en treedt op als gesprekspartner voor landelijke en provinciale overheden.

Tekst uit de linked In pagina van Guido Bakema