Eric van Griesven


Hoofd Sector Zakelijke Markt, Brabant Water

Betrokkenheid bij de regio

“Ik ben een Brabander in hart en nieren. Ik houd van het Brabantse land en de Brabantse manier van ondernemen. Samenwerken en elkaar iets gunnen. Ik ben dan ook trots op de slogan van ons bedrijf: “Brabant Water altijd, overal”. Voor mij betekent dat we altijd klaar staan voor onze Brabantse bedrijven om hun  topproducten op gebied van drinkwater, watergebruik en watergebonden energie te bieden.”

De toekomst

“Ik zou graag op gebied van water een brug willen slaan tussen technische en sociale innovaties. De winst ligt niet in ‘t rijker zijn, maar in ons rijker voelen. Meer mensen inzetbaar maken voor de lokale gemeenschap. Een mooi voorbeeld is het initiatief van “Sociaal Levende Wind”. Hierbij participeren bedrijven en bewoners in bijvoorbeeld een windmolen om gezamenlijk duurzame energie op te wekken. Dit geeft verbinding met elkaar en de omgeving. Hoe dat op gebied van water nog meer kan... dat is een uitdaging.”

Boodschap voor collega ondernemers

“Pak de ruimte die er ligt! Verlies niet te veel energie met het klagen over belemmeringen, regels en concurrentie op de markt. Focus op de kansen en versterk die binnen je mogelijkheden tot een succesvol product of dienst. En zoek je meer mogelijkheden… werk dan samen!”

geciteerd van de website Brabant Water