Carla Schönknecht


De bodem is onlosmakelijk onderdeel binnen een aantal uitdagingen waar we in Zeeland voor staan. Het klimaatbestendig maken van de steden met veel groen, de verduurzaming van de landbouw door middel van innovaties, het tegengaan van verzilting van Zeeland, het duurzaam opwekken van onze energie. De Zeeuwse bodem speelt daarin een grote rol. Maar niet alleen in Zeeland gaat dit verhaal op. Vandaar dat ik me als, Gedeputeerde met bodem in mijn portefeuille, sinds oktober 2015 inzet als ambassadrice bodem van het landelijk Initiatief Bewust Bodemgebruik. Een netwerk van mensen en organisaties dat werkt aan een betere bodem in Nederland.

In 2015 was Carla Schönknecht betrokken bij het jaar van de bodem. Zeeuwse scholieren hebben kennis gemaakt met de bodem in de GeoWeek en basisscholen via een speciaal gemaakt lespakket. Ook is een demonstratieterrein over duurzaam bodemgebruik in de landbouw op de proefboerderij Rusthoeve in Colijnsplaat ingericht.