Birgitta Kramer


Birgitta Kramer is manager Duurzaamheid bij Vitens. Vitens werkt voortdurend aan het winnen, zuiveren en leveren van drinkwater voor klanten in Friesland, Overijssel, Flevoland, Gelderland en Utrecht.

Vitens

Vitens wint, zuivert en levert drinkwater. Vitens doet er alles aan om de grondwaterbronnen schoon te houden en schoon te krijgen. Daarvoor moet de grond en alles erboven ook schoon zijn. Maar dat kan Vitens niet alleen. Vitens gelooft in de kracht van samenwerking.

Dynamische bodemindex

Drinkwaterbedrijf Vitens, verzekeraar ASR en de Rabobank hebben een intentieverklaring getekend om gezamenlijk een dynamische bodemindex te ontwikkelen. Deze index moet bijdragen aan gezonde landbouwbedrijven, behoud van de waarde van landbouwgrond en betaalbare grondwaterwinning.  Birgitta is hier vanuit Vitens nauw bij betrokken.

Vitens, het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland, Rabobank, de leidende food- en agribank en a.s.r., verzekeraar en de grootste private landbouwgrondbezitter van Nederland, hebben een gezamenlijk belang waar ze zich voor in gaan zetten: het verbeteren van de bodem voor een gezonde landbouw. De initiatiefnemers geven hiermee gehoor aan de oproep van minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in haar Bodembrief aan de Tweede Kamer om onze bodem duurzamer te beheren.

Een dergelijke index, in de stijl van het energielabel van huizen, geeft agrarische ondernemers veel beter inzicht in de bodem die zij gebruiken en hoe ze deze beter kunnen beheren. De index kan een middel zijn om agrariërs die duurzaam omgaan met hun grond, financiële voordelen te bieden. Dat kan bijvoorbeeld door gunstiger rentetarieven voor boeren die hun bodem aantoonbaar beter beheren, beloning van beter bodembeheer via EU-landbouwsubsidies en toegang tot impact investors die beleggingen met een maatschappelijk doel voorop hebben staan.

MVO Manager van het jaar 2015

Op 3 november 2015 op het 16de Nationaal Sustainability Congres, waar ruim 300 vooraanstaande deskundigen op het gebied van duurzaamheid bijeen waren, is Birgitta Kramer (Manager Duurzaamheid bij Vitens) verkozen tot ‘MVO-manager van het jaar 2015’. Zij ontving deze prijs mede omdat zij verder gaat in het werken aan duurzaamheid dan binnen het eigen bedrijf, bijvoorbeeld met activiteiten in de sector of in de keten.