Bert Gijsberts


Bert Gijsberts is geboren in Bant, getogen in oostelijk Flevoland en woonachtig in Almere, kortom een echte Flevolander. Bert Gijsberts is sinds 2015 lid van Provinciale Staten voor de VVD. Van 2012 tot 2015 was hij gedeputeerde van de provincie Flevoland met in zijn portefeuille ruimtelijke ordening, natuur en landschap, water en platteland.

Bert Gijsberts zet zich in Provinciale Staten in voor onder andere een vitaal en leefbaar platteland met kwaliteit bodem en water, een sterke innovatieve landbouw sector en een grote natuurkwaliteit met kansen recreatief ondernemerschap. Daarnaast werkt Bert Gijsberts als verbinder voor de Floriade 2022 aan het organiseren van het netwerk van lokale , regionale, nationale en internationale bedrijven met als thema s, groen, voeding, energie, water en duurzaamheid.

Meer over de Floriade 2022 en de Flevo Campus, een zowel fysieke als virtuele verzamelplek van studenten, onderzoekers, startende en bestaande bedrijven op het terrein van de Floriade is te vinden op de website van de Floriade en de website van Flevo Campus.