Bas van de Griendt


Het initiatief is juist nu belangrijk, omdat de maatschappelijke opgaven waarvoor we staan alleen maar kans van slagen hebben als we niet alleen partijen, belangen en disciplines met elkaar weten te verbinden, maar daar ook de bodem bij betrekken.

“De roots van mijn opleiding én mijn werk zijn diep geworteld in de bodem. En ook nu nog vormt bodem een cruciale en verbindende factor. Niet alleen als het gaat om duurzame vastgoed- en vooral gebiedsontwikkeling, maar ook om de bijdrage die de gebouwde omgeving moet en kan leveren aan maatschappelijke opgaven waarvoor we staan. Denk bijvoorbeeld aan ondergronds bouwen of de energie- en wateropgave in verband met klimaatverandering. Over drinkwater- en voedselvoorziening heb ik het dan nog niet eens gehad."

"Bodem is van groot belang als het gaat om de gebruikswaarde, de belevingswaarde en de toekomstwaarde van gebieden. Niet voor niets is bodem nog altijd één van de grootste milieudossiers bij vastgoed- en gebiedsontwikkeling. En om die verbinding te leggen voel ik me niet alleen verbonden met de bodem, maar ook met het maatschappelijk initiatief Bewust Bodemgebruik.”

Bas van de Griendt is sinds 1 augustus 2017 eigenaar van Stratego Advies, een adviesbureau op het gebied van duurzaamheid in de gebouwde omgeving. Stratego Advies werkt voor publieke en private partijen die betrokken zijn bij vastgoed- en gebiedsontwikkeling. Niet alleen nieuwbouw, maar ook renovatie en transformatie.

Voor dat Van de Griendt Stratego Advies oprichtte werkte hij bij BPD (Bouwfonds Property Development), Royal HaskoningDHV en TAUW. Hij studeerde fysische geografie aan de Universiteit Utrecht. Zeventien jaar na zijn afstuderen promoveerde hij aan diezelfde universiteit in de planologie en de economie.

Naast zijn werk heeft Bas van de Griendt een aantal nevenfuncties. Zo is hij o.a.

  • lid van de Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL) van de provincie Utrecht
  • lid van de Stuurgroep Kennis- en Innovatieprogramma Bodem en Ondergrond (KIBO)
  • lid van het Transitieteam Circulaire Bouweconomie in het kader van het Rijksbrede programma Circulaire Economie ‘Nederland circulair in 2050’

Bas van de Griendt is docent bij verschillende beroepsopleidingen voor de vastgoedmarkt, waaronder die van NEPROM (Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen), ASRE (Amsterdam School of Real Estate) en NRP Academy van het Nationaal Renovatie Platform (NRP).

Wat Bas van Griendt met u wil delen is: