Bas van de Griendt


Het initiatief is nu juist belangrijk omdat de maatschappelijke opgaven waarvoor we staan alleen maar kans van slagen hebben als we niet alleen partijen, belangen en disciplines met elkaar weten te verbinden, maar daar ook de bodem bij betrekken.

“De roots van mijn opleiding én mijn werk zijn diep geworteld in de bodem. En ook nu nog vormt bodem een cruciale en verbindende factor. Niet alleen als het gaat om duurzame vastgoed- en vooral gebiedsontwikkeling, maar ook de bijdrage die de gebouwde omgeving moet en kan leveren aan maatschappelijke opgaven waarvoor we staan. Denk bijvoorbeeld aan ondergronds bouwen of de energie- en wateropgave in verband met klimaatverandering. Over drinkwater- en voedselvoorziening heb ik het dan nog niet eens gehad."

"Bodem is van groot belang als het gaat om de gebruikswaarde, de belevingswaarde en de toekomstwaarde van gebieden. Niet voor niets is bodem nog altijd één van de grootste milieudossiers bij vastgoed- en gebiedsontwikkeling. En om die verbinding te leggen voel ik me niet alleen verbonden met de bodem, maar ook met het maatschappelijk initiatief Bewust Bodemgebruik.”

Bas van de Griendt manager Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en Duurzaam Ontwikkelen Bouwfonds Ontwikkeling studeerde fysische geografie aan de Universiteit Utrecht. Zeventien jaar na zijn afstuderen promoveerde hij aan diezelfde universiteit in de planologie en de economie.

Centraal in zijn werk als milieumanager staat het verbinden van diezelfde disciplines: milieu, ruimte en economie. Zónder daarbij voorbij te gaan aan de belangen van consumenten en eindgebruikers. Hij ontwikkelde daartoe onder andere de zogeheten MRE-benadering en doet in dat verband ook regelmatig consumentenonderzoek, waaronder ‘Baat het niet, dan gaat het niet’ (2010) en een internationaal vergelijkend onderzoek ‘Consument en duurzaamheid’.

Als manager Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en Duurzaam Ontwikkelen is Bas verantwoordelijk voor de duurzaamheidsagenda van Bouwfonds Ontwikkeling.

Wat Bas van Griendt met u wil delen is: