TerrAgenda


TerrAgenda heeft inmiddels plaatsgevonden!

Het internationale Jaar van de Bodem is ten einde. Dit is afgesloten in Nederland met een tweede editie van het congres TerrAgenda. Tijdens dit congres werd duidelijk wat een jaar aandacht voor de bodem heeft opgeleverd. Dit is een enorme hoeveelheid. Deels is dit te zien in een korte film "de Film" . Tijdens het congres zijn afspraken gemaakt over hoe we met de geboekte voortgang doorgaan na 2015.

terragenda logo 200 x 400

TerrAgenda werd mogelijk gemaakt door het Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant, het organisatiecomité van het Jaar van de Bodem, het Initiatief Bewust Bodemgebruik. Rijkswaterstaat en Ministerie van IenM en vooral al die mensen die energiek en enthousiast op of in de bodem bezig zijn.

Het congres heeft geresulteerd in De terragenda (pdf, 60 kB)

Deelname aan dit evenement was gratis

Internationale Jaar van de Bodem 2015

We hebben terug gekeken op een bewogen en succesvol jaar. Een jaar waarin veel is gedaan door heel veel energieke mensen. Zij hebben (in kleine en grote projecten, binnen en buiten, in kleine en grote zalen) ontdekt welke bijdrage de bodem(*) levert aan opgaven voor voedsel, drinkwater, klimaatverandering, duurzame energie en gezondheid.

Bekijk het overzicht van activiteiten in 2015 op de website jaarvandebodem

Belangrijke stappen

Het jaar 2015 is ook het jaar waar in het landelijke beleid grote en belangrijke stappen zijn gemaakt naar een meer integrale benadering van bodem. Deze zijn terug te vinden in het tweede nieuw nationale bodemconvenant voor de periode 2016-2020, de Rijksstructuurvisie Ondergrond, het nationaal beleidsprogramma Bodem & Ondergrond en de Atlas Natuurlijk Kapitaal.

Vooruitkijken

Tijdens TerrAgenda hebben we vooruit gekeken, zodat we op de geboekte resultaten kunnen voortbouwen. Nieuwe allianties zijn gesloten, voor en door mensen die geboeid zijn door de bodem en de bodem zien als een belangrijke bron voor ons welzijn en onze welvaart. Praktijkmensen, beleidsmakers, wetenschappers, ondernemers en particulieren zijn uitgedaagd om tijdens TerrAgenda van zicht te laten horen. Bekijk deze uitingen bij de  verhalen. op deze website.

U wilt dit niet missen!

Het programma van TerrAgenda bestond uit interessante sprekers en vele praktische workshops. Het programma van TerrAgenda kunt u nog bekijken.

Het Programma van TerrAgenda

(*) De bodem kent een prachtige gelaagdheid met heel veel bodemleven en kan tot grote en minder grote diepten reiken. Bodem kent vele synoniemen: ondergrond / natuurlijk bodem- en watersysteem / ecosysteem / grondwatersysteem / natuurlijk kapitaal. Wij gebruiken bodem als term voor de, onbekende en soms wat onbeminde, fascinerende en subtiele, ruimte onder het maaiveld.