Programma TerrAgenda


Het slotevent van de Jaar van de Bodem op vrijdag 11 december 2015 kent een dagvullend programma, met daarin inspirerende tafelgesprekken onder leiding van bodemambassadeur Felix Rottenberg. In deze gesprekken bespreken we het Jaar van de Bodem. Wat heeft het opgeleverd aan allianties, goede voornemens en nieuwe inzichten.

Balk-stippen-600-75

Dagvullend programma

9.00        Inloop

Met een fascinerend overzicht van hoogtepunten uit het Jaar van de Bodem

9.30        Welkom en opening

 • Felix Rottenberg, dagvoorzitter
 • Arjan de Zeeuw, Directeur directie Leefomgeving van Rijkswaterstaat
 • Gerd de Kruif, Directeur Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant & Jos Verheul, Initiatief Bewust Bodemgebruik
 • Het jaar van de Bodem, een film met memorabele momenten
 • Het Zeeuwse Jaar van de Bodem, 3 pitches.

10.15    Tafelgesprek

Saskia Keesstra, Universitair hoofddocent Bodemfysica en Landmanagement, WUR, trapt af  en schetst wat een gezonde bodem nu is en waarom het zo belangrijk is dat er een gezonde bodem is.

Aan tafel praten we verder met:
Willem Ferwerda, directeur Commonland
Henk Ovink, Watergezant
Birgitta Kramer, duurzaamheidsmanager Vitens
Tieneke Breemhaar, operationeel directeur Nudge

11.45   Workshop ronde 1 (8 workshops)

 1. Beheer van de stadsbodem door 'ceremoniemeester' of 'stadsondergrondregisseur'?
 2. Ik wil Bodem én Water in mijn bestuurdersportefeuille!
 3. Bodemkwaliteitszorg; zorg voor de goede bodemkwaliteit op de lange termijn
 4. Verdienen met bodembewust boeren
 5. Wat wil de energieke samenleving met bodem?
 6. Hoe gebruiken we de kracht van voedselbossen?
 7. Grondwaterallianties, nog één stap te gaan?
 8. Grondeigendom, grondgebruik en duurzaamheid

13.00     Lunch

13.45     Workshop ronde 2 (9 workshops)

 1. (Bodem onder) Mens, Stad en Gezondheid
 2. Governance van de bodem
 3. Misverstanden rond grondstoffen
 4. Campagne Bodembewust Boeren
 5. Groen uit de wijk blijft in de wijk!
 6. Biomassa: Bodemschatten........
 7. Klimaatadaptatie en bodem
 8. Landherstel in NL?
 9. Bodem kennis: gewild of niet?

15.00   Slot onder leiding van Felix Rottenberg:

In het slotgesprek geeft Klaas van Egmond, hoogleraar Geowetenschappen Universiteit van Utrecht en lid Natuurcollege, zijn reflectie op de TerrAgenda.

Joszi Smeets, directeur van de Youth Food Movement en Marjan van Giezen, afdelingsmanager/plv.dir Water en Bodem, van het Ministerie van IenM gaan met elkaar in gesprek. Over de wijze waarop de brede actieve bodembeweging van het Jaar van de Bodem zich verder kan versterken en zichtbaarder kan worden in onze samenleving

15.45     Afsluiting en borrel

Alexis de Roode (dichter)

Workshops

Het inhoudelijke hart van de TerrAgenda ligt in de workshops. Daar wordt gebroed op nieuwe allianties, vergeten onderwerpen en het verder brengen van bestaande samenwerkingen. Op dit moment werken we aan de totstandbrenging van 17 workshops. Er zijn tijdens TerrAgenda ook open spaces  voor onderwerpen die niet in het programma staan of spontaan opkomen tijdens het congres.