Misverstanden rond grondstoffen


Waar gaat het mis, als het gaat om duurzame inzet van primaire en secundaire grondstoffen? Hoe kan dat beter?

Voorzitter workshop: Pieter de Boer (RWS (Rijkswaterstaat))

Pitch:
-Bas van de Griendt (BPD)
-Leonie van der Voort (Casacade)
-Max de Vries (BRBS)

We starten het gesprek over de wijze waarop we professioneel met reststromen en primaire stromen om kunnen gaan in termen van duurzame toepassing en duurzaam handelen. Dit doen we met een aantal spelers in het veld:

  • Personen die werken met bouw- en grondstoffen en betrokken zijn bij de discussies over duurzaam gebruik hiervan
  • Spelers die betrokken zijn bij het stimuleren van een circulaire economie of die betrokken zijn bij bewerking van materialen en andere gebruikstoepassingen.

Wel of niet secundaire grondstoffen toepassen boven primaire grondstoffen? Onder welke eisen? Zijn secundaire grondstoffen per definitie duurzamer dan primaire grondstoffen? Wat zijn uitgangspunten om te bepalen wat duurzaam is? Is het een goed idee om verplicht een percentage secundaire grondstoffen te moeten toepassen en dat via wetgeving vast te leggen? Hoe is duurzaam om te gaan met primaire grondstoffen die vrijkomen bij ontwikkelingen?

Onze observatie is dat, als het gaat om primaire en secundaire grondstoffen, goedbedoelde beleidsvoornemens in de praktijk averechts uitpakken. Kunnen we komen tot een overzicht van mis(ver)tanden? Kunnen we de beleids- en marktmechanismen daarachter identificeren?

Centrale vraag van de workshop:
Waar gaat het mis, als het gaat om duurzame inzet van primaire en secundaire grondstoffen? Hoe kan dat beter?

Concept agendapunt:
Agenda voor een tweede bijeenkomst in 2016.

Werkvorm:
Na drie korte inleidingen gaan we aan de slag aan de hand van een worldcafé.