Hoe bereiken we landherstel?


Kunnen we vanuit Nederland meer doen aan het wereldwijd herstel van gedegradeerde gebieden, en zo ja hoe?

Workshop voorzitters en inleiding: Marianne Heselmans (ImpactReporters), en Co Molenaar (Rijkswaterstaat)

Pitches (10 min):

Saskia Keesstra (WUR) over de erosiegevoelige, Zuid-Europese sinaasappelteelt
Simon Moolenaar van Commonland
Michael Wilde Eosta

Een van de VN-doelen is om binnen 15 jaar 240 miljoen hectare gedegradeerd land te herstellen. Tot dit land behoort veel kale heuvels in droge en vaak arme gebieden. De bodem is er geërodeerd door bosbranden, boskap, te intensieve graanteelt of bijvoorbeeld vraat van geiten. Gelukkig weet de lokale bevolking steeds vaker met beter beheer van land, (inheemse) bomen, struiken en gewassen weer toekomstperspectief te creëren.

In deze workshop laten we filmpjes zien van het weer groen gemaakte Löss Plateau in China en van herstel van 5 miljoen hectare geërodeerd gebied in Niger. We gaan we in op de erosiegevoelige sinaasappelteelt in Zuid-Spanje, en op de desastreuze geitenvraat in Bonaire.

Eerste vraag is hoe we vanuit Nederland meer kunnen bijdragen aan het wereldwijde herstel van gedegradeerde bodems? Tweede vraag is wat we vanuit Nederland kunnen leren van de goede voorbeelden uit het buitenland? Leren we daar wel genoeg van?

Concept agendapunt:
Nederland werkt mee aan bodemherstel nationaal en internationaal

Werkvorm:
Filmpjes met korte toelichtingen, inventarisatie en discussie