Klimaatadaptatie en bodem


Hoe kan de bodem bijdragen aan de klimaatadaptatie? En wat moeten we onderzoeken om daar nog beter in te worden?

Workshop voorzitter: Bram de Vos (Alterra)

Pitch:
Michiel Rutgers (RIVM), Open brief aan Urgenda
Ruben Borge over hoe boeren (kunnen) bijdragen aan klimaatadapatie

Bodem en biomassa zijn twee belangrijke wapens in de klimaatadaptatie. Met gerichte maatregelen kunnen we de uitstoot van broeikasgassen vanuit de bodem terugbrengen en is het mogelijk om broeikasgassen uit de atmosfeer vast te leggen. Een discussie op de Linkedin-groep van Bewust Bodemgebruik heeft dat duidelijk gemaakt. Uit deze discussie blijkt ook dat de deskundigen het nog niet over alles met elkaar eens zijn. In deze workshop leggen we over hetgeen we het eens zijn, vast in een open brief. Daarvoor is een openingsbod gedaan. En we bespreken met elkaar hoe we die onderwerpen waar nader onderzoek voor nodig is, vastleggen en verder brengen.

Centrale vraag:
Hoe kan de bodem bijdragen aan de klimaatadaptatie? En wat moeten we onderzoeken om daar nog beter in te worden?

Concept agendapunt:
Onderzoekslijn voor verbetering bijdrage bodem aan het vasthouden en vastlegging van broeikasgassen.

Werkvorm:
Na twee inleidingen gaan we aan de slag met de drie onderwerpen die de deelnemers zelf kiezen.