Grondwaterallianties, nog één stap te gaan


Zijn grondwaterallianties de samenwerking in de ondergrond van de toekomst? En welke laatste stap moet er dan nog worden genomen?

Workshop voorzitter: Vincent Tiel Groenestege

Pitch:
Ron Nap (Omgevingsdienst Vallei en IJssel)
Eric van Griensven (Brabant Water)
Albert de Vries (gemeente Utrecht)

Hoe zorgen we ervoor dat in veel meer gebieden publieke en private organisaties de handen inéénslaan, de sleutelrol van grondwater erkennen, kennis en informatie delen en een natuurlijke alliantie aangaan. In enkele gebieden zijn hoopvolle initiatieven genomen. De vraag is nog wel: wat is nodig om te komen tot echte allianties en wat is er in de tussentijd geleerd?

Ron Nap van het Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant heeft de afgelopen jaren, samen met Remco de Boer van RWS (Rijkswaterstaat)/Bodem+, zijn tanden  gezet in het gebiedsgericht beheren van grondwater. Nap: “Grondwater speelt eigenlijk een sleutelrol in het bodem- en watersysteem, maar dat werd niet altijd erkend.” De Boer en Nap hebben veel werk gemaakt van netwerkvorming en verbindingen leggen. De Boer daarover: “Bodem en water waren en zijn gescheiden domeinen. Onze energie zat in het slechten van de muren, zowel bestuurlijk als ambtelijk.” Remco de Boer en Ron Nap nemen u in de workshop mee in de wereld van de natuurlijke allianties. Ze hopen dat u ook op deze trein stapt.

Centrale vraag is:
Zijn grondwaterallianties de samenwerking in de ondergrond van de toekomst? En welke laatste stap moet er dan nog worden genomen?

Concept agendapunt:
Nieuwe bestuurlijke arrangementen

Werkvorm:
Drie allianties pitchen hun verhaal. Aan de hand daarvan voeren we een gesprek over successen, leermomenten, teleurstellingen en tips. Kunnen we grondwater beter op de kaart krijgen? Wat is daarvoor nodig aan activiteiten en bewustwording?