Grondeigendom, grondgebruik en duurzaamheid


Hoe integreren we het thema (grond)eigendom in het grotere geheel van duurzaamheid, bodemgebruik en financieel systeem. Accent in deze workshop ligt op landbouw. De boer staat centraal.

Workshop voorzitter: Damaris Matthijsen (Economy Transformers) en Wim Dijkman (CLM)

Pitch: Jos Verheul (RWS, Bodem+)

In deze workshop gaan we op basis van een nieuw organisatie/transitiekader – nl. de zes dimensies - vanuit ons verlangen onderzoeken op welke manier het onderwerp (grond)eigendom zich verhoudt tot de andere dimensies, nu en in de toekomst. Eigendom staat niet op zich maar heeft een relatie met jou, ‘de ander’, de aarde, waarde(vorming) en hoe ‘we’ het geheel organiseren.

Een onderzoekende workshop op dit complexe thema. We beogen om deze workshop een vervolgdag te geven met de aanwezigen.

Concept agendapunt:
Zal ter plaatste als resultaat van de workshop geformuleerd worden

Werkvorm:
Worldcafé en dialoog (met een link naar systemisch werk)