Governance van de bodem


Wat is de nieuwe (participerende) rol van de overheid als het gaat om bodem en ondergrond?

Workshop voorzitter: Vincent Tiel Groenestege (RVO)

Pitch:
Henk van den Berg (gemeente Utrecht)
Elisa de Lijster (CLM)

De situaties rondom winning en ondergrondse opslag van aardgas, schaliegas, CO2-opslag en radioactief materiaal heeft een hoop te weeg gebracht. Bovenal het besef dat de burger, de samenleving, de decentrale overheden willen en moeten meedoen in het traject dat leidt tot een project in de diepe ondergrond.

In het landelijke gebied is iets vergelijkbaars aan de gang. Daar verenigen boeren, natuurorganisaties, overheden, bedrijven zich in allianties of coöperaties. Henk van den Berg (gemeente Utrecht) en Elisa de Lijster (CLM) leiden dit onderwerp in. Samen met u gaan ze op zoek naar de nieuwe samenwerkingsvormen voor bodem en ondergrond.

Centrale vraag:
Wat is de nieuwe (participerende) rol van de overheid als het gaat om bodem en ondergrond?

Concept agendapunt:
Samenwerkingsvormen voor participerende overheid en participerende samenleving

Werkvorm:
Twee pitches en een werkvorm waarin de deelnemers werken aan intervisie op basis van hun eigen casussen.

Begeleiding workshop (voorzitter, pitchers/inspiratoren, verslaglegger)

Gespreksleider: Vincent Tiel Groenestege (RVO)

Verslag: Conny Clazing (RVO)

Pitch:

  • Henk van den Berg (gemeente Utrecht)
  • Elisa de Lijster (CLM)