Een gezonde bodem in voedselbossen


Er is sprake van een stroomversnelling als het gaat om voedselbossen. Mensen hebben meer en meer belangstelling voor mee-eten met de seizoenen en eten uit de eigen streek. Voedselbossen sluiten daar mooi bij aan.

Wat is een voedselbos eigenlijk? En wat kunnen voedselbossen betekenen voor de bodem? En hoe kunnen we mee bewegen met deze stroomversnelling? En waar moeten we nog meer voor zorgen zoals (betaalde) en diverse pilots inclusief een duidelijk kennisontwikkelingsprogramma om voedselbossen in NL verder te brengen.

Voorzitter: Corinne de Jonge van Ellemeet, directeur Natuur en Milieufederaties

De centrale vragen tijdens deze workshop zijn:

  • Wat is een voedselbos en dragen ze bij aan een gezonde bodem?
  • Wat is nodig om voedselbossen in NL verder te brengen?

3 Inspiratie pitches:

  • Wouter van Eck van Food Forestry over het concept voedselbos en een gezonde bodem.
  • Roos Nijpels van Rich Forests over business cases van voedselbossen.
  • Fransjan de Waard van De Waard Eetbaar Landschap over wat is nodig om voedselbossen in NL verder te brengen.